12. BODŮ PROVOZNÍHO ŘÁDU 11/21:1.  Dodržovat provozní řád.

2. Restaurace je monitorována, jak videozáznamem tak audiozáznamem. Příchodem do restaurace dává host svolení s pořízením záznamu za účelem bezpečnosti a nahodilé situace. Záznam se bude ukládat na dobu nezbytně nutnou,         tj.  24. hodin.

3. Chovat se dle veškerých slušných konvencí a etiky. 

4. Nezletilým nenaléváme. V restauraci je přísný zákaz prodeje alkoholických nápojů a osobám mladších 18 let.

5. Restaurace si vyhrazuje právo jakkoliv upravit otevírací dobu. Převážně se bude odrážet dle situace hostů a hodiny.           Tato kompetence je plně v rámci obsluhujícího manažera. Toto se týká i poslední objednávky na kuchyň nebo výčep.

6. V celém areálu platí následující zákazy:

  • nevhodné chování, násilí, vulgarita, nadměrný hluk
  • vynášení skla po 22. hodině z restaurace
  • popíjení a konzumace vlastních produktů
  • znečištěné oděvy a nepříjemný odér
  • ničení či odcizování majetku
  • znečišťování restaurace a jejího okolí.

     Za těchto okolností může být host vykázán a jako důkaz tohoto jednání bude sloužit záznam, viz bod 2.

7. Rezervace je 20 min. zadržena ve prospěch hosta. Poté, bez jakékoliv řádné omluvy, má restaurace právo na storno           rezervace. 

8. Platby: 

     Platby přijímáme v hotovosti, bezkontaktně, kartou i stravenkami. Spropitné je možné zadat i na kartu. Na stravenky       vracíme do 10 Kč

9. Restaurace je napojena na systém EET. Host má kdykoliv možnost obdržet účtenku za útratu. Účtenka bude buď                   předložena hostovi při platbě u stolu, nebo na výčepu restaurace, pakliže host neurčí jinak. Nedostane-li host                       účtenku, není povinen hradit útratu. Při výpadku kasy či systému EET, je restaurace povinna zastlat hostovi                          účtenku, a to do 24 hodin od platby.

10. Restaurace se vymezuje při platbách řešit přebytky na účtech. Každý host je za svoji konzumaci sám zodpovědný.                Není-li to v jeho silách, je vhodné založit si vlastní separátní účet. V opačném případě se k tomuto jednání bude                   přistupovat jako k porušení bodu 7. Bude-li v této situaci třeba jednání, kontaktujte neodkladně manažera                             restaurace. Bude-li se host opakovaně dopouštět nevhodného jednání, má restaurace právo tohoto hosta již na                   pozemek restaurace dále nevpustit.

11. Zákaz volného pohybu domácích zvířat mimo psů. Ti by měli být na vodítku, v přepravním boxu či jinak                                   zabezpečeni.  Větší zvířata prosím komunikujte s personálem. Pitná voda pro psy je k dispozici u obsluhy. Host                     zodpovídá za své zvíře a jakékoliv škody budou vymáhány bezodkladně po majiteli. Jako důkaz tohoto jednání bude          pořízen záznam, viz bod 2.

12. Restaurace si bezvýhradně vymezuje právo tento řád jakkoliv upravovat či měnit za účelem zlepšení kvality služeb.        Budeme se snažit, abyste u nás byli spokojeni a rádi se k nám vraceli na skvělé pivo a dobré jídlo.

13. Restaurace přijímá storno rezervace salonku, tj. pro více jak 10 lidí max. do 72h. bezplatně. A to písemně nebo                       telefonicky na kontaktech, které jsou na web. str. ( nikoliv sms ). Pouze je-li uvedeno jinak  dle osobní domluvy. Poté         si restaurace vyhrazuje nechat uhradit náklady, a vším k tomu spojené.Prosíme o dodržování těchto zásad. Za celý tým restaurace 

U TŘÍ BERNARDÝNŮ děkujeme.

Restaurant U Tří Bernardýnů 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!